MAALTU DEEMUU JIRA? HD ADDA BILISSUMMAA OROMOO JAAL DAWUD IBSAA WALIIN

[Kichuu] - 12/10/2020

MAALTU DEEMUU JIRA? HD ADDA BILISSUMMAA OROMOO JAAL DAWUD IBSAA WALIIN His Excellency #Isaias Afwerki is the #Ethiopia‘s spiritual leader and its highest decision making authority – he (Isais) has the final say over all [Read More] (...)


    e-mail